Tehtud tööd


Lõpetatud objektid:
Aardla 114, päikeseelektrijaam 120kW
Kroonipuu OÜ tootmishoone laiendus
Võnnu lasteaia lamekatuse renoveerimine
Oru kinnistu kanala ehitus 
Kanalisatsioonitrasside ja reovee puhastite ehitus Tartu mnt 1, Põlva 
Saverna Hooldekodu renoveerimine 
EMÜ loomakasvatuskliiniku renoveerimine 
Greif trükikoja alused ja platsid 
T – 51  rekonstrueerimine 
Peetri tänava renoveerimine 
Veeriku tänava renoveerimine 
Ülevälja 23 individuaalelamu 
Raatuse 18 elamu ja ärimaja 
Kastani 183a/b kortermajad

ERAMUD
KORTERMAJAD
TÖÖSTUS/TEENINDUS
HUVITAVAT