Kuren Projekt osaleb aktiivselt Eesti ehitusturul pakkudes oma koostööpartneritele projekteerimise ja omanikujärelevalve teenust. 

Püüame oma töös olla võimalikult kõrgetasemelised, pakkudes alati natuke rohkem.

Andres Metsmägi